Bikosoecaceae

Bikosoecaceae

Čeleď Bikosoecaceae (zástupci bičíkovců) je představována druhy jednotlivě či koloniálně žijícími, uloženými ve schránkách. Na apikálním konci buňky je umístěn hlavní bičík, u jehož báze je plazmatický lžícovitý útvar, tzv. peristom. Buňky jsou uvnitř ke schránce připevněny druhým stažitelným bičíkem, který se při podráždění spirálovitě stáhne a zatáhne buňku dovnitř schránky. Některé rody tvoří cysty. Výživa je animální i saprofytická.

Taxonomický pavouk pro Bikosoecaceae

 
Obr. 1: Zástupce bičíkovců čeledi Bikosoecaceae, rod Poteriodendron.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Bikosoecaceae. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=B018>