Bdelloidea

Bdelloidea

Příslušnost do skupiny vířníků z řádu Bdelloidea

Taxonomický pavouk pro Bdelloidea

 
Obr. 1a: Zástupce vířníků rodu Rotaria vířící potravu
Obr. 1b: Zástupce vířníků rodu Rotaria vířící potravu.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Bdelloidea. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=B013>