Vratislav Ducháček

ZÁKLADNÍ POJMY Z

CHEMIE A TECHNOLOGIE
POLYMERŮ

JEJICH MEZINÁRODNÍ ZKRATKY
A OBCHODNÍ NÁZVY

VŠCHT Praha
Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich mezinárodní zkratky a obchodní názvy
© copyright 1996  Vydavatelství VŠCHT Praha  http://www.vscht.cz/vydavatelstvi