(NH4)2SO3

Xn R 34-42-43C
siřičitan amonný     sestavení názvu
ammonium sulfite

(NH4)2SO3 jako produkt:


id-10-33:
SO2 + NH3 + H2O
(NH4)2SO3 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 119
Síra, selen a tellur
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty

Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 133
Dusík (fosfor, arsen a antimon)