(NH4)2CO3

uhličitan amonný     sestavení názvu
ammonium carbonate
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a slabé zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

(NH4)2CO3 jako reaktant:


id-10-41:
(NH4)2CO3
teplota
NH3 + CO2 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 133
Dusík (fosfor, arsen a antimon)

Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 188
Uhlík (křemík a germanium)
Oxid uhelnatý jako Lewisova báze. Karbonyly kovů