ZnO

N R 50-53
oxid zinečnatý     sestavení názvu
zinc(II) oxide
Charakteristika: amfoterní oxid, bez oxidačně-redukčních účinků
Podrobnější nápověda: v kyselém prostředí zinečnatý kation, v zásaditém prostředí zinečnatanový anion

ZnO jako reaktant:


id-10-30:
ZnO + NaOH + H2O
Na2[Zn(OH)4] [Otevři]

ZnO jako produkt:


id-10-38:
ZnCO3
teplota
CO2 + ZnO [Otevři]