ZnCO3

uhličitan zinečnatý     sestavení názvu
zinc carbonate
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a slabé zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

ZnCO3 jako reaktant:


id-10-38:
ZnCO3
teplota
CO2 + ZnO [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 188
Uhlík (křemík a germanium)
Oxid uhelnatý jako Lewisova báze. Karbonyly kovů