SiH4

F+ R 12
silan     sestavení názvu
silane

SiH4 jako produkt:


id-10-25:
Mg2Si + HCl
SiH4 + MgCl2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 203
Křemík a germanium
Sloučeniny. Sloučeniny s vodíkem. Silany a halogensilany