SeCl4

T R 23/25-33
chlorid seleničitý     sestavení názvu
selenium tetrachloride
Charakteristika: bez oxidačně-redukčních účinků
Podrobnější nápověda: rozklad vodou

SeCl4 jako reaktant:


id-10-9:
SeCl4 + H2O
HCl + H2SeO3 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 110
Síra, selen a tellur
Sloučeniny s halogeny

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 88
Významné skupiny toxických látek
Anorganické látky; d- prvky a jejich sloučeniny