P

červený R 16F R 11 R 52-53
fosfor     sestavení názvu
phosphorus
Charakteristika: nekov, oxidační i redukční účinky
Podrobnější nápověda: na vzduchu samozápalný, v alkalickém prostředí disproporcionuje

P jako reaktant:


id-5-9:
P + HNO3 + H2O
H3PO4 + NO [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 156
Fosfor, arsen, antimon (bismut)
Volné prvky