PH3

F+ R 12T+ R 26C R 34N R 50 R 17
fosfan     sestavení názvu
phosphane

PH3 jako produkt:


id-10-28:
PH4I + NaOH
PH3 + NaI + H2O [Otevři]

id-8-3:
Ca3P2 + H2O
PH3 + Ca(OH)2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 157
Fosfor, arsen, antimon (bismut)
Sloučeniny s vodíkem

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 86
Významné skupiny toxických látek