PCl5

R 14T+ R 26 R 29Xn R 22-48/20C R 34
chlorid fosforečný     sestavení názvu
phosphorus(V) chloride
Charakteristika: bez oxidačně-redukčních účinků
Podrobnější nápověda: rozklad vodou

PCl5 jako reaktant:


id-10-4:
PCl5 + H2O
HCl + H3PO4 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 159
Fosfor, arsen, antimon (bismut)
Halogenidy

Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 162
Fosfor, arsen, antimon (bismut)