PBr3

R 14C R 34Xi R 37
bromid fosforitý     sestavení názvu
phosphorus(III) bromide
Charakteristika: bez oxidačně-redukčních účinků
Podrobnější nápověda: rozklad vodou

PBr3 jako reaktant:


id-3-9:
PBr3 + H2O
H3PO3 + HBr [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 159
Fosfor, arsen, antimon (bismut)
Halogenidy