Na2SiO3

C R 22-34
křemičitan sodný     sestavení názvu
sodium silicate

Na2SiO3 jako produkt:


id-10-35:
SiO2 + NaOH
Na2SiO3 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 208
Křemík a germanium
Oxid křemičitý a křemičitany