Na2SO4

síran sodný     sestavení názvu
sodium sulfate

Na2SO4 jako produkt:


id-10-19:
NaIO3 + H2SO4
HIO3 + Na2SO4 [Otevři]

id-10-47:
Na2SO3
teplota
Na2S + Na2SO4 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 119
Síra, selen a tellur
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty