Na2SO3

Xn R 22-32-36/38
siřičitan sodný     sestavení názvu
natrium sulfite
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a silné zásady, redukční účinky

Na2SO3 jako reaktant:


id-10-47:
Na2SO3
teplota
Na2S + Na2SO4 [Otevři]

id-10-49:
Na2SO3 + HCl
SO2 + NaCl + H2O [Otevři]