Na2CO3

Xi R 36
uhličitan sodný     sestavení názvu
sodium carbonate
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a silné zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

Na2CO3 jako reaktant:


id-6-3:
Cr2O3 + NaNO3 + Na2CO3
Na2CrO4 + NaNO2 + CO2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 080
Fluor, chlor, brom a jod
Oxokyseliny a jejich soli