NaClO4

O R 9Xn R 22
chloristan sodný     sestavení názvu
sodium perchlorate

NaClO4 jako produkt:


id-10-45:
NaClO3
teplota
NaCl + NaClO4 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 84
Fluor, chlor, brom a jod