NaClO

chlornan sodný     sestavení názvu
sodium hypochlorite
Charakteristika: sůl silné kyseliny a silné zásady, oxidační účinky, za vyšší teploty disproporcionuje

NaClO jako produkt:


id-11-1:
Cl2 + NaOH
NaCl + NaClO + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 80
Fluor, chlor, brom a jod
Oxokyseliny a jejich soli