N2

zkalpalněný způsobuje těžké omrzliny
dusík     sestavení názvu
nitrogen

N2 jako produkt:


id-10-43:
NH4NO2
teplota
N2 + H2O [Otevři]

id-10-44:
(NH4)2Cr2O7
teplota
N2 + Cr2O3 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 131
Dusík (fosfor, arsen a antimon)
Dusík jako jednoduchá látka