NH4NO3

O R 8Xi R 36/37/38
dusičnan amonný     sestavení názvu
ammonium nitrate
Charakteristika: sůl silné kyseliny a slabé zásady, oxidační i redukční účinky
Podrobnější nápověda: příprava azoxidu

NH4NO3 jako reaktant:


id-10-42:
NH4NO3
teplota
N2O + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 143
Dusík (fosfor, arsen a antimon)
oxokyseliny a jejich soli