NH4Cl

Xn R 22-36
chlorid ammoný     sestavení názvu
ammonium chloride
Charakteristika: sůl silné kyseliny a slabé zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

NH4Cl jako reaktant:


id-10-27:
NH4Cl + NaOH
NH3 + NaCl + H2O [Otevři]

id-10-40:
NH4Cl
teplota
NH3 + HCl [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 73
Fluor, chlor, brom a jod
Halogenidy

Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 133
Dusík (fosfor, arsen a antimon)