MnSO4

Xn R 48/20/22N R 51-53
síran manganatý     sestavení názvu
manganese(II) sulfate

MnSO4 jako produkt:


id-11-7:
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4
MnSO4 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-10:
H2O2 + KMnO4 + H2SO4
O2 + MnSO4 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-5-7:
KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4
MnSO4 + CO2 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 119
Síra, selen a tellur
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty