MgCl2

Xi R 37
chlorid hořečnatý     sestavení názvu
magnesium chloride

MgCl2 jako produkt:


id-10-25:
Mg2Si + HCl
SiH4 + MgCl2 [Otevři]

id-10-26:
Mg3B2 + HCl
B2H6 + MgCl2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 73
Fluor, chlor, brom a jod
Halogenidy

Jursík František: : Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Str. 121
Beryllium, hořčík, vápník, stroncium a barium
Halogenidy