K2SO4

síran draselný     sestavení názvu
potassium sulfate

K2SO4 jako produkt:


id-11-2:
KIO3 + KI + H2SO4
I2 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-6:
K2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-7:
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4
MnSO4 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-9:
KI + KNO2 + H2SO4
I2 + NO + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-11-10:
H2O2 + KMnO4 + H2SO4
O2 + MnSO4 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-11-11:
H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4
O2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-5-7:
KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4
MnSO4 + CO2 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-5-16:
K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 119
Síra, selen a tellur
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty