K2Cr2O7

Karc. kat.: 2; R 45 2 R 46 Repr. kat.: 2; R 60-61T+ R 26T R 25-48/23Xn R 21C R 34 R 42/43N R 50-53
dichroman draselný     sestavení názvu
potassium dichromate
Charakteristika: sůl silné kyseliny a silné zásady, oxidační účinky
Podrobnější nápověda: redukce Cr(VI) na Cr3+

K2Cr2O7 jako reaktant:


id-11-6:
K2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-11:
H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4
O2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-5-16:
K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O [Otevři]