KIO3

O R 8-22Xn
jodičnan draselný     sestavení názvu
potassium iodate
Charakteristika: sůl silné kyseliny a silné zásady, oxidační účinky

KIO3 jako reaktant:


id-11-2:
KIO3 + KI + H2SO4
I2 + K2SO4 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 80
Fluor, chlor, brom a jod
Oxokyseliny a jejich soli