KCl

chlorid draselný     sestavení názvu
potassium chloride

KCl jako produkt:


id-6-4:
MnO2 + KClO3 + KOH
K2MnO4 + KCl + H2O [Otevři]

id-7-15:
KClO3
teplota
KClO4 + KCl [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 73
Fluor, chlor, brom a jod
Halogenidy