KClO4

O R 9Xn R 22
chloristan draselný     sestavení názvu
potassium perchlorate

KClO4 jako produkt:


id-7-15:
KClO3
teplota
KClO4 + KCl [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 80
Fluor, chlor, brom a jod
Oxokyseliny a jejich soli