I2

Xn R 20/21N R 50
jod     sestavení názvu
iodine
Charakteristika: nekov, oxidační i redukční účinky

I2 jako reaktant:


id-8-16:
I2 + Cl2 + H2O
HIO3 + HCl [Otevři]

id-9-3:
I2 + HNO3
HIO3 + NO + H2O [Otevři]

I2 jako produkt:


id-11-2:
KIO3 + KI + H2SO4
I2 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-9:
KI + KNO2 + H2SO4
I2 + NO + K2SO4
+ H2O
[Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 67
Fluor, chlor, brom a jod
Volné prvky

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 84
Významné skupiny toxických látek
Dráždivé plyny v atmosféře - oxidy síry a dusíku, ozon
Další dráždivé plyny