H3PO4

C R 34
kyselina trihydrogenfosforečná     sestavení názvu
phosphoric acid

H3PO4 jako produkt:


id-10-4:
PCl5 + H2O
HCl + H3PO4 [Otevři]

id-10-20:
Ca3(PO4)2 + H2SO4
H3PO4 + CaSO4 [Otevři]

id-5-9:
P + HNO3 + H2O
H3PO4 + NO [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 168
Fosfor, arsen, antimon (bismut)
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty