H3BO3

Xi R 36/37/38
kyselina trihydrogenboritá     sestavení názvu
boric acid

H3BO3 jako produkt:


id-1-2:
Na2B4O7 + HCl + H2O
H3BO3 + NaCl [Otevři]

id-10-11:
BCl3 + H2O
HCl + H3BO3 [Otevři]

id-3-10:
BCl3 + H2O
H3BO3 + HCl [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 225
Bor
Sloučeniny s kyslíkem. Oxid boritý. Kyselina boritá, její soli a deriváty

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 85
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždící oči - slzotvorné látky
Látky s vysokou akutní toxicitou
Anorganické látky; s- a p- prvky a jejich sloučeniny