H2Se

T R 23/25-33N R 50/53
selan     sestavení názvu
selane

H2Se jako produkt:


id-10-23:
Al2Se3 + H2O
H2Se + Al(OH)3 [Otevři]


Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 88
Významné skupiny toxických látek
Anorganické látky; d- prvky a jejich sloučeniny