H2SO4

C R 35
kyselina sírová     sestavení názvu
sulfuric acid
Charakteristika: silná kyselina, oxidační účinky

H2SO4 jako reaktant:


id-10-14:
CaF2 + H2SO4
koncentrovaná H2SO4
HF + CaSO4 [Otevři]

id-10-18:
BaO2 + H2SO4
H2O2 + BaSO4 [Otevři]

id-10-19:
NaIO3 + H2SO4
HIO3 + Na2SO4 [Otevři]

id-10-20:
Ca3(PO4)2 + H2SO4
H3PO4 + CaSO4 [Otevři]

id-10-32:
Fe2O3 + H2SO4
Fe2(SO4)3 + H2O [Otevři]

id-11-2:
KIO3 + KI + H2SO4
I2 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-6:
K2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-7:
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4
MnSO4 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-9:
KI + KNO2 + H2SO4
I2 + NO + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-11-10:
H2O2 + KMnO4 + H2SO4
O2 + MnSO4 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-11-11:
H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4
O2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-5-7:
KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4
MnSO4 + CO2 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-5-16:
K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O [Otevři]

H2SO4 jako produkt:


id-10-1:
SO2Cl2 + H2O
HCl + H2SO4 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 119
Síra, selen a tellur
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 83
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždivé a leptavé
Kyseliny
Zásady
Reaktivní organické látky