H2O2

R 5O R 8C R 35Xn R 20/22
peroxid vodíku     sestavení názvu
hydrogen peroxide
Charakteristika: slabá kyselina, oxidační i redukční účinky

H2O2 jako reaktant:


id-11-10:
H2O2 + KMnO4 + H2SO4
O2 + MnSO4 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-11-11:
H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4
O2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

H2O2 jako produkt:


id-10-18:
BaO2 + H2SO4
H2O2 + BaSO4 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 093
Kyslík (síra, selen a tellur)
Sloučeniny kyslíku
Peroxid vodíku