H2O

voda     sestavení názvu
water
Charakteristika: prostředí
Podrobnější nápověda: autoprotolýza

H2O jako reaktant:


id-1-2:
Na2B4O7 + HCl + H2O
H3BO3 + NaCl [Otevři]

id-10-1:
SO2Cl2 + H2O
HCl + H2SO4 [Otevři]

id-10-2:
SOCl2 + H2O
HCl + SO2 [Otevři]

id-10-3:
NO2Cl + H2O
HCl + HNO3 [Otevři]

id-10-4:
PCl5 + H2O
HCl + H3PO4 [Otevři]

id-10-5:
SiCl4 + H2O
HCl + SiO2 [Otevři]

id-10-6:
SiS2 + H2O
H2S + SiO2 [Otevři]

id-10-7:
AlN + H2O
NH3 + Al(OH)3 [Otevři]

id-10-8:
BrF5 + H2O
HF + HBrO3 [Otevři]

id-10-9:
SeCl4 + H2O
HCl + H2SeO3 [Otevři]

id-10-10:
SF4 + H2O
HF + SO2 [Otevři]

id-10-11:
BCl3 + H2O
HCl + H3BO3 [Otevři]

id-10-13:
CaH2 + H2O
H2 + Ca(OH)2 [Otevři]

id-10-15:
Mg3N2 + H2O
NH3 + Mg(OH)2 [Otevři]

id-10-16:
Na3N + H2O
NH3 + NaOH [Otevři]

id-10-17:
NaNH2 + H2O
NH3 + NaOH [Otevři]

id-10-21:
CaC2 + H2O
C2H2 + Ca(OH)2 [Otevři]

id-10-22:
Be2C + H2O
CH4 + Be(OH)2 [Otevři]

id-10-23:
Al2Se3 + H2O
H2Se + Al(OH)3 [Otevři]

id-10-29:
Al2O3 + NaOH + H2O
Na[Al(OH)4] [Otevři]

id-10-30:
ZnO + NaOH + H2O
Na2[Zn(OH)4] [Otevři]

id-10-33:
SO2 + NH3 + H2O
(NH4)2SO3 [Otevři]

id-11-4:
Al + NaOH + H2O
Na[Al(OH)4] + H2 [Otevři]

id-11-5:
Zn + NaOH + H2O
Na2[Zn(OH)4] + H2 [Otevři]

id-11-8:
KMnO4 + KNO2 + H2O MnO2 + KNO3 + KOH [Otevři]

id-3-9:
PBr3 + H2O
H3PO3 + HBr [Otevři]

id-3-10:
BCl3 + H2O
H3BO3 + HCl [Otevři]

id-5-9:
P + HNO3 + H2O
H3PO4 + NO [Otevři]

id-8-3:
Ca3P2 + H2O
PH3 + Ca(OH)2 [Otevři]

id-8-16:
I2 + Cl2 + H2O
HIO3 + HCl [Otevři]

H2O jako produkt:


id-10-12:
BaCO3 + HCl
CO2 + BaCl2 + H2O [Otevři]

id-10-27:
NH4Cl + NaOH
NH3 + NaCl + H2O [Otevři]

id-10-28:
PH4I + NaOH
PH3 + NaI + H2O [Otevři]

id-10-31:
CaO + HCl
CaCl2 + H2O [Otevři]

id-10-32:
Fe2O3 + H2SO4
Fe2(SO4)3 + H2O [Otevři]

id-10-35:
SiO2 + NaOH
Na2SiO3 + H2O [Otevři]

id-10-36:
Ca(HCO3)2
teplota
CO2 + CaCO3 + H2O [Otevři]

id-10-41:
(NH4)2CO3
teplota
NH3 + CO2 + H2O [Otevři]

id-10-42:
NH4NO3
teplota
N2O + H2O [Otevři]

id-10-43:
NH4NO2
teplota
N2 + H2O [Otevři]

id-10-44:
(NH4)2Cr2O7
teplota
N2 + Cr2O3 + H2O [Otevři]

id-10-49:
Na2SO3 + HCl
SO2 + NaCl + H2O [Otevři]

id-11-1:
Cl2 + NaOH
NaCl + NaClO + H2O [Otevři]

id-11-2:
KIO3 + KI + H2SO4
I2 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-3:
ClO2 + NaOH
NaClO2 + NaClO3 + H2O [Otevři]

id-11-6:
K2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-7:
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4
MnSO4 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-9:
KI + KNO2 + H2SO4
I2 + NO + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-11-10:
H2O2 + KMnO4 + H2SO4
O2 + MnSO4 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-11-11:
H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4
O2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-5-6:
Cu + HNO3
Cu(NO3)2 + NO + H2O [Otevři]

id-5-7:
KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4
MnSO4 + CO2 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-5-16:
K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-6-4:
MnO2 + KClO3 + KOH
K2MnO4 + KCl + H2O [Otevři]

id-6-5:
Fe2O3 + KNO3 + KOH
K2FeO4 + KNO2 + H2O [Otevři]

id-9-1:
HCl + MnO2
Cl2 + MnCl2 + H2O [Otevři]

id-9-3:
I2 + HNO3
HIO3 + NO + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 045
Vodík
Voda