HNO3

více než 70% kys.O R 8C R 35
kyselina dusičná     sestavení názvu
nitric acid
Charakteristika: silná kyselina, oxidační účinky

HNO3 jako reaktant:


id-5-6:
Cu + HNO3
Cu(NO3)2 + NO + H2O [Otevři]

id-5-9:
P + HNO3 + H2O
H3PO4 + NO [Otevři]

id-9-3:
I2 + HNO3
HIO3 + NO + H2O [Otevři]

HNO3 jako produkt:


id-10-3:
NO2Cl + H2O
HCl + HNO3 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 143
Dusík (fosfor, arsen a antimon)
oxokyseliny a jejich soli

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 83
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždivé a leptavé
Kyseliny
Zásady
Reaktivní organické látky