HIO3

O R 8-34C
kyselina jodičná     sestavení názvu
iodic acid

HIO3 jako produkt:


id-10-19:
NaIO3 + H2SO4
HIO3 + Na2SO4 [Otevři]

id-8-16:
I2 + Cl2 + H2O
HIO3 + HCl [Otevři]

id-9-3:
I2 + HNO3
HIO3 + NO + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 080
Fluor, chlor, brom a jod
Oxokyseliny a jejich soli