HBr

bezvodýC R 35Xi R 37
bromovodík     sestavení názvu
hydrogen bromide

HBr jako produkt:


id-3-9:
PBr3 + H2O
H3PO3 + HBr [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 071
Fluor, chlor, brom a jod
Sloučeniny s vodíkem