HBrO3

kyselina bromičná     sestavení názvu
bromic acid

HBrO3 jako produkt:


id-10-8:
BrF5 + H2O
HF + HBrO3 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 80
Fluor, chlor, brom a jod
Oxokyseliny a jejich soli