Fe2O3

oxid železitý     sestavení názvu
iron(III) oxide
Charakteristika: amfoterní oxid, bez oxidačně-redukčních účinků

Fe2O3 jako reaktant:


id-10-32:
Fe2O3 + H2SO4
Fe2(SO4)3 + H2O [Otevři]

id-6-5:
Fe2O3 + KNO3 + KOH
K2FeO4 + KNO2 + H2O [Otevři]

Fe2O3 jako produkt:


id-10-39:
Fe2(SO4)3
teplota
SO3 + Fe2O3 [Otevři]