FeCl2

Xn R 22C R 34
chlorid železnatý     sestavení názvu
ferrous chloride

FeCl2 jako produkt:


id-10-24:
FeS + HCl
H2S + FeCl2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 73
Fluor, chlor, brom a jod
Halogenidy