Cr2O3

Xn R 20/21/22-36/37/38-43
oxid chromitý     sestavení názvu
chromium(III) oxide
Charakteristika: amfoterní oxid, bez oxidačně-redukčních účinků

Cr2O3 jako reaktant:


id-6-3:
Cr2O3 + NaNO3 + Na2CO3
Na2CrO4 + NaNO2 + CO2 [Otevři]

Cr2O3 jako produkt:


id-10-44:
(NH4)2Cr2O7
teplota
N2 + Cr2O3 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Str. 20
Kovy