Cl2

zkapalněnýT R 23Xi R 36/37/38N R 50
chlor     sestavení názvu
chlorine
Charakteristika: nekov s oxidačními účinky

Cl2 jako reaktant:


id-11-1:
Cl2 + NaOH
NaCl + NaClO + H2O [Otevři]

id-11-12:
Al2O3 + Cl2 + C
vysoká teplota
AlCl3 + CO [Otevři]

id-8-16:
I2 + Cl2 + H2O
HIO3 + HCl [Otevři]

Cl2 jako produkt:


id-9-1:
HCl + MnO2
Cl2 + MnCl2 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 67
Fluor, chlor, brom a jod
Volné prvky

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 84
Významné skupiny toxických látek
Dráždivé plyny v atmosféře - oxidy síry a dusíku, ozon
Další dráždivé plyny