Ca(OH)2

C R 34
hydroxid vápenatý     sestavení názvu
calcium(II) hydroxide

Ca(OH)2 jako produkt:


id-10-13:
CaH2 + H2O
H2 + Ca(OH)2 [Otevři]

id-10-21:
CaC2 + H2O
C2H2 + Ca(OH)2 [Otevři]

id-8-3:
Ca3P2 + H2O
PH3 + Ca(OH)2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Str. 119
Beryllium, hořčík, vápník, stroncium a barium
Výroba kovů
Sloučeniny
Hydroxidy, oxidy a uhličitany