CaSO4

síran vápenatý     sestavení názvu
calcium sulfate

CaSO4 jako produkt:


id-10-14:
CaF2 + H2SO4
koncentrovaná H2SO4
HF + CaSO4 [Otevři]

id-10-20:
Ca3(PO4)2 + H2SO4
H3PO4 + CaSO4 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 119
Síra, selen a tellur
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty