C2H2

R 5-6F+ R 12
ethyn     sestavení názvu
ethyne

C2H2 jako produkt:


id-10-21:
CaC2 + H2O
C2H2 + Ca(OH)2 [Otevři]


Svoboda Jiří a kol. : Svoboda Jiří a kol. : : Organická chemie I. 1. vyd. Str. 134
Alkyny (Kvíčala)
Průmyslově významné alkyny a jejich aplikace

Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 183
Uhlík (křemík a germanium)
Sloučeniny uhlíku. Karbidy
Hydridy. Struktura a vlastnosti uhlovodíků