CO2

O R 8 R 6T+ R 26C R 34N R 50
oxid uhličitý     sestavení názvu
carbon dioxide

CO2 jako produkt:


id-10-12:
BaCO3 + HCl
CO2 + BaCl2 + H2O [Otevři]

id-10-36:
Ca(HCO3)2
teplota
CO2 + CaCO3 + H2O [Otevři]

id-10-37:
CaCO3
teplota
CO2 + CaO [Otevři]

id-10-38:
ZnCO3
teplota
CO2 + ZnO [Otevři]

id-10-41:
(NH4)2CO3
teplota
NH3 + CO2 + H2O [Otevři]

id-5-7:
KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4
MnSO4 + CO2 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

id-6-3:
Cr2O3 + NaNO3 + Na2CO3
Na2CrO4 + NaNO2 + CO2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 185
Uhlík (křemík a germanium)
Oxidy a oxokyseliny