BrF5

O R 8C R 34-64
fluorid bromičný     sestavení názvu
bromine pentafluoride
Charakteristika: bez oxidačně-redukčních účinků
Podrobnější nápověda: rozklad vodou

BrF5 jako reaktant:


id-10-8:
BrF5 + H2O
HF + HBrO3 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 68
Fluor, chlor, brom a jod
Sloučeniny s vazbou halogen-halogen