BaSO4

síran barnatý     sestavení názvu
barium(II) sulfate

BaSO4 jako produkt:


id-10-18:
BaO2 + H2SO4
H2O2 + BaSO4 [Otevři]


Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 85
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždící oči - slzotvorné látky
Látky s vysokou akutní toxicitou
Anorganické látky; s- a p- prvky a jejich sloučeniny